Algus

laupäev, 24. november 2012

Juubeliraamat - Ajaratas 100 ja näitus koolielust läbi aegade

Ajaratas 90 ja 100
Näitus: Tsirguliina Keskkool 100.
Erinevad dokumendid, raamatud ja esemed kooli ajaloost ning tänapäevast.


Erinevad esemed/meened

Kooli esimene kodukord

Mitmesugused albumid

Tubli lapse koolivihikud vanasti


Kuidas valmis kooli sajandaks juubeliks koostatud raamat
“Ajaratas 100”


Alustasime vanade fotode kogumise ja nendelt isikute tuvastamisega, kroonikamaterjalide selekteerimise ning elektroonilistest andmebaasidest kooliga seotud artiklite otsimisega.

Pöördusime palvetega kirjutada oma kooliajast vilistlaste, endiste õpilaste ja õpetajate poole - see oli tegevus, mille käigus möödusid kaks kuud (september ja oktoober) kui linnulennul.

Oleme tänulikud kõikidele, kes leidsid aega oma mälestuste kirjutamiseks. Tänu neile meenutustele saame ettekujutuse endistest aegadest, toonasest koolielust, õpetajatest ja sündmustest. Lugusid illustreerivad mitmed haruldased fotod.

Eriti väärtuslikud on jäädvustused kooli algusaegadest, iga pisemgi detail on oluline.

Näiteks osaliselt säilinud käsikirjaline kooli kroonika või imekombel alles hoitud pilet, mis tõendab, et ka 91 aastat tagasi toimusid koolis peod. Mismoodi pidusid siis korraldati, võime vaid aimata.

Vanad fotod on väga kõnekad. Neilt näeb, milline oli vana-aja koolimööbel, millised riided ja soengud hetkel populaarsed olid ning kuidas väärtustasid oma viimast õppeaastat abituriendid - rinnamärgi või mõne muu sümbolesemega.

Teadsime, et Lea Tabur, meie kooli kunagine õpilane, on kirjutanud hulgaliselt luuletusi, millest mõned ehk sobiksid raamatuski avaldamiseks. Leaga rääkides selgus koguni, et tal on koolile kirjutatud ka laul „Tsirguvalss”, kuid paraku ei ole see noodistatud. Egas midagi, nagu vanadel rahvaluulekogumise aegadel, võtsin koos õe Koiduga ette väikese jalgrattasõidu Õru valda, et laul lindistada ja seejärel Koidu kaasabil see ka noodistada. Selle retke tulemusena on koolil nüüd kolmaski laul, lisaks varasematele Jaan Sõrmuse loodud („Laul Tsirguliinast” ja „Tsirguliina koolinoorte marss”) lauludele.

Vanade dokumentide lugemine, töö käigus ka aleviku ajalooga tutvumine tekitas huvi seda kõike senisest põhjalikumalt uurida. Abiks on nüüd järjest enam täiustuvad internetis kättesaadavad andmebaasid ja pole teada, milliseid materjale võib leiduda Valga Maa-arhiivis ning muuseumis. Siinkohal ettepanek või üleskutse õpilastele - teha uurimistöö kooli ajaloost.

Kooli ajaloo kaardistamisel oli palju abi A. Obersti koduloo-uurimuslikust raamatust ja kohalikest elanikest, kes tõid meile hulgaliselt vanu fotosid. Tõdesin, et viimane aeg on üles kirjutada vanemate inimeste mälestused hariduselust ja sõjasündmustest Tsirguliinas. Kindlasti on veel palju meenutamisväärset, millest võiksid kirjutada kooli vilistlased. Kurb on see, et kirjutasid ainult need, kelle poole otseselt pöördusime, nentis kolleeg Helegi, kelle panus ja abi raamatu koostamisel oli väga oluline.

Suur aitäh ka õpetaja Üllele ning kõikidele, kes kajastasid kooli tänapäeva. Aitäh Valdole ja Timole, kes kogutud materjalid vormistasid ühtseks tervikuks. Ühise töö tulemusena võime nüüd käes hoida raamatut, mille sisu kõnetab kõiki, kes me läbi aegade üle kooli läve oleme astunud.